Shostakovich: Symphony No. 5 / Bernstein ยท New York Philharmonic Orchestra

Dvorak: Symphony No.9 - New York Philharmonic 4/4 (HD)

Gershwin: Rhapsody in Blue - Makoto Ozone, NY Philharmonic

A Concert for New York (Part 2 of 6 - I. Allegro maestoso)
[ videos from  ]